O škole

Charakteristika základní školy

Základní škola Zadní Třebaň je součástí „Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň, okres Beroun“, zřízené obcí Zadní Třebaň. Součástmi této vzdělávací instituce je kromě ZŠ a MŠ také školní družina a školní jídelna s kuchyní.

Škola je dvojtřídní se čtyřmi prvními postupnými ročníky prvního stupně ZŠ s kapacitou 50 žáků. Kapacita školní družiny o jednom oddělení je 25 žáků. Nachází se v malebné obci (pod 1000 obyvatel) na řece Berounce, 30 km jihozápadně od Prahy – v její rekreační oblasti.