Denní režim

Denní režim v Mateřské škole Zadní Třebaň

Je stanovený přibližně. V případě potřeby je možné ho pozměnit. (Výlety, divadelní představení a podobné akce.)

6:30 – 10:00
Spontánní nebo řízené, individuální, skupinové či společné, hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí, tělovýchovná chvilka, ranní svačina, individuální práce s předškolními dětmi. Komunitní kruh – přivítání dne, diskuze, realizace plánovaných činností řízených pedagogem, individuální plánované činnosti.

10:00 – 11:45
Příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházky, v případě nepříznivého počasí spontánní i řízené činnosti zaměřené na vzdělávání dětí. Příprava na oběd. Oběd.

11:45 – 12:45
Podávání oběda. Hygiena. Některé děti odchod domů, ostatní příprava na odpočinek.

12:45 – 14:30
Literární nebo hudební, relaxační chvilka.(Je upřednostňována živá četba, čtení na pokračování, vyprávění.) Spánek a odpočinek dětí. (Pro děti s nižší potřebou spánku jsou připraveny klidové činnosti – prohlížení, puzzle atd.)

14:30 – 16:30
Postupné vstávání. Hygiena. Tělovýchovná chvilka. Odpolední svačina. Hravé, tvořivé činnosti dětí, individuální plánované činnosti. Pobyt venku na školní zahradě. Odchody dětí.