Platby

Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ

podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb.

 • Poslední rok před nástupem dítěte do školy rodiče úplatu nehradí, tato úleva platí pouze jeden rok, pokud dítě pokračuje v docházce s OŠD – úplatu opět hradí.
 • Úplata v mateřské škole Zadní Třebaň činní měsíčně 500,- Kč.
 • Platba je splatná do každého druhého dne v daném měsíci v hotovosti v kanceláři vedoucí školního stravování nebo na účet školy: 51-4867500217/0100
 • Nezapomeňte, prosím, na variabilní symbol dítětezačíná jedničkou. Např.: dítě s dvojčíslím 29 má v.s. 129.
   

Platby stravného

 • polodenní stravné činí 600,- Kč
 • celodenní stravné činí 750,- Kč
 • stravné je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři školy pí Ševčíkové nebo na účet školní jídelny: 115-3161660257/0100
 • stravné se na účet hradí vždy na konci předchozího měsíce: v srpnu na září, v září na říjen atd.
 • pokud využíváte trvalý příkaz k úhradě, nastavte si jej na 10 měsíců: 1. platba v VIII/17, 10. v  V/18
 • nezapomínejte na variabilní symbol dítěte – stravné značíme trojkou. Např.: dítě XY s dvojčíslím 42 má v.s. 342

Vážení rodiče,
chtěla bych poděkovat všem, kteří mají za minulý školní rok vzorně uhrazeny všechny své platby!

19. 7. 2017 – P. Fialová

Variabilní symboly dětí k platbám:

Jméno úplata MŠ stravné
  MĚSÍČNĚ MĚSÍČNĚ
Baráček Jakub    396
Eliášková Ella 106 306
Frýdl Josef   358
Fürbachová Markéta    397
Habžanská Nikola    359
Havelka Jakub 110 310
Houšková Natálie 115 315
Hrstka Antonín    340
Chlaň Florián 116 316
Jarošová Tereza 118 318
Kostka Diviš  160 360
Kostková Dora    341
Kouba Jáchym    321
Kouba Matouš 161 361
Lázničková Natálie 162 362
Maksym Melisa 163 363
Moukazi Natali Penelopi   364
Pavel Štěpán 165 365
Radabolski Tobiáš 166 366
Slavkov Jan 167 367
Soukupová Andrea 133 333
Spurný Jan 137 337
Štěpán Václav 168 368
Šůra Josef 156 356
Tyšer Matěj    344
Uchytil Matěj 177 377
Valešová Kateřina

Vošmíková Nikola

 

157

369

357

 

Platby do Spolku rodičů

Spolek rodičů a přátel MŠ / ZŠ Zadní Třebaň, z.s. na ustanovují schůzi odsouhlasil stanovy a výše ročního příspěvku dle zápisu takto:

1. rodič (člen Spolku) je povinen hradit řádně a včasně finanční příspěvky Spolku, a to vždy za každé jednotlivé dítě, navštěvující MŠ / ZŠ, do termínu splatnosti 15. září na příslušný školní rok

2. členové schválili členské příspěvky ve výši: 1.900,- Kč ročně pro dítě v Mateřské škole

O výjimkách rozhoduje výbor Spolku na základě písemné žádosti.

Dále jsou platné tyto informace:

3. máte-li více dětí, prosím, vždy odesílejte platbu za pro každé dítě zvlášť pod jedinečným var.sym.

4. účet je transparentní, veřejně přístupný, máte tak možnost kdykoli nahlížet na stav účtu  http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

Platbu odešlete dle níže uvedených informací. Budete-li mít dotazy, kontaktujte nás prosím na tento email. Dotazy se pokusíme zodpovědět v nejbližším možném volném čas. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,
za Výbor Spolku Lenka Havelková

pro MŠ
částka 1900,- Kč, č.ú.: 2000852958/2010 (FIO BANKA)
v.s.:  1..  (trojčíslí složeno z prvního čísla 1, dále poslední dvojčíslo dítěte, které vám bylo přiděleno v MŠ – např. v MŠ hradíte pod var. sym. 699, pro Spolek bude 199)
zpráva pro příjemce:  dar Spolek, rok úhrady (např. dar Spolek 2015)

UPOZORNĚNÍ:
Účet je transparentní, tj. veřejně dostupný. Prosíme, abyste do zprávy pro příjemce neuváděli jména svých dětí, pakliže si nepřejete je zveřejnit – zpráva pro příjemce je v tomto typu účtu veřejně sdílenou informací.
Pro správné přiřazení platby je pro Spolek nezbytný variabilní symbol, uvedeno výše.