Zaměstnanci

Jméno Funkce Kontakt
Mgr. Jiří Janovský  vedoucí učitel MŠ 257721404
Michala Voborníková

Martina Lázničková

Jana Hejlková

 učitelka MŠ

 asistentka MŠ,  uklízečka MŠ

 školnice

257721404

257721404

257721404