Odhlášení obědu

Obědy se odhlašují předem, nebo týž den nejpozději do 7.45 hodin:

Zpětně odhlásit obědy nelze!