Zaměstnanci

Jméno Funkce Kontakt
Helena Ševčíková  vedoucí školní jídelny, hospodářka

 pomocná kuchařka, uklízečka ŠJ

773908512
Soňa Vimrová  kuchařka

 uklízečka ŠJ

773908512