Týdenní plán 2. ročník (10.4. - 21.4. 2017)

Český jazyk

 • Psaní slov s ě - dě, tě, ně, bě pě, vě, mě
 • Čtení textů o jaru
 • Sloh popis děje - jaro

Matematika

 • Procvičování násobilek, slovní úlohy
 • Geometrie - opakování

Anglický jazyk

 • Food, drink
 • procvičování slovesa want

Prvouka

 • Roční období - jaro
 • Rostliny na jaře

Výtvarná výchova

 • Jarní náměty

Pracovní činnosti

 • Velikonoční výrobky

Hudební výchova

 •  Písničky a říkadla k vynášení zimy

Tělesná výchova

 • Plavání - 7. lekce

 

Informace: